OBJECTIUS PEDAGÒGICS 17-18

1.       Seguir potenciant un clima de serenor, calma i respecte entre tota la comunitat educativa que permeti  el desenvolupament integral de la persona. 

Per això ens proposem:

 • Aplicar estratègies concretes que aportin una línia de treball positiva i motivadora que fomentin autonomia de l’alumnat , però també els límits de les seves actituds i el rigor en el treball.
 • Aprofundir en l’atenció individualitzada i grupal   com a eina de coneixement, i d’espai per a  treballar a nivell emocional.

 

2.       Potenciar la relació família-escola com a eina de corresponsabilitat amb implicació , compromís i treball comú per tal d’aconseguir  el millor de cada alumne.

Per això ens proposem:

 • Promoure la participació de les famílies en el programa FEAC.
 • Oferir conferències formatives pels pares que permetin afavorir el desenvolupament de l’educació integral.
 • Seguir mantenint la bona línia de comunicació família-tutor-escola basada en el tracte proper, familiar i personal.

 

3.       Promoure l’atenció a la diversitat amb diferents dinàmiques per tal de millorar la convivència  i l’assoliment dels resultats acadèmics.

Per això ens proposem:

 • Mantenir  la metodologia de treball en grups reduïts.
 • Aplicar  fórmules  d’atenció a la diversitat que permetin adequar els resultats interns del centre als resultats de les competències bàsiques al final de 6è i 4t. d’ESO.
 • Incorporar un segon professor a l’aula en determinats cursos i moments.

 

4.       Continuar amb els bons resultats acadèmics partint sempre d’uns objectius molt clars d’assoliment .

Per això ens proposem:

 • Millorar els resultats de les proves d’avaluació externa .
 • Desvetllar els diferents talents, aptituds i actituds de l’alumnat.
 • Treballar les noves tecnologies dintre de cada matèria  ensenyant les eines per poder crear coneixement.
 • Adequació del Pla TAC a nivell Vedruna. 

 


També et pot interessar...

PROJECTE EDUCATIU

  Us presentem  el Projecte Educatiu de la Fundació Vedruna Catalunya Educació. Un Projecte que explícita un estil d'educar inspirat en la Propost...

llegir més »

TRETS D'IDENTITAT

El compromís amb una educació en valors com a base d’una convivència veritablement humana, des d’una perspectiva cristiana i en el marc d’una soc...

llegir més »

RELACIÓ FAMÍLIA ESCOLA

AMPA: L’AMPA (Associació de Mares i Pares d’Alumnes) de l’escola Vedruna Sant Elies està formada per totes les famílies que confien l’educació dels...

llegir més »