Les TAC tenen una gran importància per afavorir la millora de la qualitat de procesos d’ensenyament-aprenentatge, de la competència digital i dels resultats escolars en general i s’apliquen a les tecnologies de la informació i la comunicació centrades en l’educació.  Es tracta de posar les tecnologies al servei d’una millora de l’aprenentatge que es desenvolupen en el nostre centre, a l’aula i a l’entorn.  

A Vedruna Sant Elies emprem les eines Google en el nostre treball diari i formem als nostres alumnes en l'ús de les aplicacions que Google desenvolupa en el terreny educatiu.

 

Google ofereix un domini propi a les escoles Vedruna que inclou un conjunt d’eines que ens faciliten la tasca d’ensenyar i ofereixen un aprenentatge adaptat a les necessitats del món actual. El nostre domini és @vedrunavilafranca.cat

L’entorn educatiu de Google permet el treball integrat d'alumnes i professors compartint documents i recursos de forma àgil i simple. Per tant, diversos usuaris poden treballar simultàniament sobre un mateix document. També disposem d’aules virtuals per a fer més senzill i àgil les tasques docent i comptem amb eines virtuals que substitueixen els antics programes que abans es feien servir per a realitzar les diferents tasques.


També et pot interessar...

PROJECTE EDUCATIU

  Us presentem  el Projecte Educatiu de la Fundació Vedruna Catalunya Educació. Un Projecte que explícita un estil d'educar inspirat en la Propost...

llegir més »

TRETS D'IDENTITAT

El compromís amb una educació en valors com a base d’una convivència veritablement humana, des d’una perspectiva cristiana i en el marc d’una soc...

llegir més »

RELACIÓ FAMÍLIA ESCOLA

AMPA: L’AMPA (Associació de Mares i Pares d’Alumnes) de l’escola Vedruna Sant Elies està formada per totes les famílies que confien l’educació dels...

llegir més »