Emprenedoria

L’esperit emprenedor és l’habilitat de les persones per transformar les idees en actes. La creativitat, la iniciativa, la innovació i l'assumpció de riscos, així com amb l'habilitat per planificar i gestionar projectes amb el fi d'aconseguir objectius, en són les seves principals característiques.

La cultura emprenedora aposta pel model cooperatiu com a filosofia empresarial de base, perquè aporta un model de gestió democràtica i participativa i reforça un vessant de responsabilitat social.

L'actual marc normatiu europeu, estatal i autonòmic situa l'esperit emprenedor com a una de les vuit competències clau que s'ha d'integrar en el currículum per ésser assolida al final de l'ensenyament obligatori, i mantenir-la i reforçar-la al llarg de tota la vida.També et pot interessar...

PROJECTE EDUCATIU

  Us presentem  el Projecte Educatiu de la Fundació Vedruna Catalunya Educació. Un Projecte que explícita un estil d'educar inspirat en la Propost...

llegir més »

TRETS D'IDENTITAT

El compromís amb una educació en valors com a base d’una convivència veritablement humana, des d’una perspectiva cristiana i en el marc d’una soc...

llegir més »

RELACIÓ FAMÍLIA ESCOLA

AMPA: L’AMPA (Associació de Mares i Pares d’Alumnes) de l’escola Vedruna Sant Elies està formada per totes les famílies que confien l’educació dels...

llegir més »