EDUCACIÓ INFANTIL

Des de P3 i durant tota l’ etapa d’Educació Infantil es promou l’experimentació i l’observació a través dels espais d’aprenentatge, tallers i racons. Per aprofindir en l’aprenentatge de les matemàtiques s’utilitzen materials manipulatius.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

A l’Educació Primària es potencien activitats que afavoreixen l'observació sistemàtica, la manipulació, l’experimentació, la utilització del mètode científic i el desenvolupament de les habilitats de pensament relacionades amb el procés de recerca.

En els Cicles Mitjà i Superior es realitzen treballs al laboratori en grups reduïts.

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

A l’ESO s’implementa un model d’ensenyament constructivista, utilitzant una gran quantitat de continguts multimèdia interactius per desenvolupar un aprenentatge basat en la indagació, el descobriment, la reflexió i el raonament crític i centrat en el desenvolupament de les competències bàsiques.

Per tal de dur a terme de forma més concreta l’experimentació i el treball de laboratori, així com el desenvolupament de projectes tècnics, els alumnes desdoblen setmanalment el grup classe en les matèries de Tecnologia i Ciències Naturals.


També et pot interessar...

PROJECTE EDUCATIU

  Us presentem  el Projecte Educatiu de la Fundació Vedruna Catalunya Educació. Un Projecte que explícita un estil d'educar inspirat en la Propost...

llegir més »

TRETS D'IDENTITAT

El compromís amb una educació en valors com a base d’una convivència veritablement humana, des d’una perspectiva cristiana i en el marc d’una soc...

llegir més »

RELACIÓ FAMÍLIA ESCOLA

AMPA: L’AMPA (Associació de Mares i Pares d’Alumnes) de l’escola Vedruna Sant Elies està formada per totes les famílies que confien l’educació dels...

llegir més »